Pressemedd. Folkebevægelsen: Nej til EU-dikteret privatisering - nej til EU-angreb på strejkeret

ERIK BACH

EU-PARLEMANTSKANDIDAT FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Billede: Erik Bach (EU-parlamentskandidat, Folkebevægelsen mod EU) og Rina Ronja Kari (EU-parlamentsmedlem, Folkebevægelsen mod EU) til demonstration foran EU-parlamentet i Strasbourg den 25/2-2014.

Folkebevægelsen: Nej til EU-dikteret privatisering - nej til EU-angreb på strejkeret

- Folkebevægelsens kandidater til EU-parlamentet, Rina Ronja Kari MEP og Erik Bach, deltog i dag i en demonstration i Strasbourg mod EU's liberalisering af jernbanemarkedet forud for EU-parlamentets afstemning i morgen om den 4. jernbanepakke

Den 4. jernbanepakke indeholder vidtrækkende foranstaltninger til at åbne de nationale jernbanemarkeder for passagertransport for yderligere konkurrence i EU.

EU-kommissionen foreslår desuden en harmonisering indenfor sikkerhed ved at give en større rolle for Det Europæiske Jernbaneagentur på bekostning af de nationale myndigheder. Det Europæiske Jernbaneagentur skal være en "one-stop-shop", som udsteder EU-dækkende tilladelser til at tage jernbanekøretøjer i brug samt EU-dækkende sikkerhedscertifikater til operatørerne. I øjeblikket udstedes jernbanetilladelser og sikkerhedscertifikater af hver enkelt medlemsstat.

Endelig skal EU-parlamentet stemme om et forslag om et minimumsserviceniveau under strejker inden for offentlig transport.

Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet og spidskandidat for Folkebevægelsen, siger:

- Jeg afviser ethvert forsøg fra EU på at blande sig i medlemslandenes ret til selv at organisere den lokale passagertransport. Derfor har jeg tænkt mig at stemme imod jernbanepakken i morgen.

- Passagertransport er en grundlæggende offentlig ydelse, som sikrer, at borgerne kan komme sikkert frem og tilbage fra hjemmet til arbejdet. Med jernbanepakken ønsker EU at privatisere denne ydelse. Det vil ske på bekostning af både passagererne og de ansatte ved jernbanen. Man kan bare kigge på erfaringerne fra Storbritannien, hvis man vil vide, hvor galt det kan gå, når man liberaliserer togtrafikken.

- For de passagerer, der benytter transport på mindre 'profitable' linjer, vil priserne stige. For de ansatte ved jernbanen vil privatiseringen betyde forringet løn- og arbejdsforhold, da det typisk er den transportoperatør, som kommer med det billigste tilbud, der vinder kontrakten på en linje.

Erich Bach, kandidat for Folkebevægelsen og togfører, siger:

- Når EU-parlamentet vil sikre et minimumserviceniveau i forbindelse med strejker, så er det et frontalangreb på strejkeretten. Det viser hvor langt væk EU-parlamentet befinder sig fra de europæiske lønmodtagere. Strejkeretten er undtaget af EU-traktaterne - det er ikke noget EU skal blande sig i.

- Erfaringerne fra Europa, særligt fra Storbritannien, viser, at private operatører generelt uddanner de ansatte dårligere og i kortere tid for at spare på omkostningerne. Men det vil betyde forringet sikkerhed for passagererne og de ansatte.

- Forsøget på at harmonisere sikkerhedsstandarder ved at overføre kompetence til at udstede tilladelser og certifikater til Det Europæiske Jernbaneargentur kan blive en katastrofe for togsikkerheden. Jeg frygter, at Det Europæiske Jernbaneargentur vil ofre togsikkerheden i den hellige konkurrences navn.

2000 ansatte ved de europæiske jernbaner deltog i dag i demonstrationen mod den 4. jernbanepakke foran EU-parlamentet i Strasbourg, som var arrangeret af de Europæiske Transportarbejderes Forbund.

 

 

Udsendt af Folkebevægelsen mod EU.

 

Copyright © All Rights Reserved