Om mig

ERIK BACH

EU-PARLEMANTSKANDIDAT FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Erik Bach holder tale i Skjoldborgparken, Frederiksværk den 1. maj 2014

OM MIG

 

Erik Bach

EU-parlamentskandidat for Folkebevægelsen

Togfører

54 år

Jeg er socialist og EU-modstander. Indtil februar 2008 var jeg SFer, men da jeg var det eneste medlem af SFs hovedbestyrelse der stemte imod Lissabontraktaten ved hovedbestyrelsesmødet i februar 2008, forlod jeg SF i protest. Især udviklingen på arbejdsmarkedet med stigende pres på arbejderne i en række brancher, bl. a. byggeriet,slagterierne og transportsektorerne, gjorde mig overbevist om at EU's fire liberalistiske frihedsrettigheder som er uregulerede, vil nedbryde løn- og arbejdsforholdene for lønarbejderne. Oveni det forstærkede Lissabontraktaten undergravningen af det nationale demokrati. Dermed fik kapitalkræfterne nedbrudt den nationale demokratiske struktur som har været rammen om arbejderklassens relative opstigning i de sidste 75 år, siden New Deal og Kanslergadeforliget i 1930erne. Den mere overnationale beslutningsproces sætter arbejdernes repræsentanter udenfor indflydelse, og vil medføre en social og økonomisk tilbagegang for os lønarbejdere.

Det er derfor helt selvfølgeligt for mig at arbejde for dansk udmeldelse af EU. Indtil da vil jeg søge at sikre lønarbejderinteresser og andre sociale bevægelsers interesser så godt et politisk fodfæste som muligt i det overnationale EU, hvor mange beslutninger reelt planlægges af EU-kommissionen og dens komiteer. Her er lønarbejderne som regel ikke repræsenteret, men via arbejdet i EU-parlamentet kan vi kæmpe for vores interesser. Hvis vi ikke gør det vil pengemagten sætte sig helt på beslutningsprocessen. Derfor er det vigtigt at sidde i EU-parlamentet som med Lissabontraktaten har fået en større rolle.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved